För säkerhets skull!
Cirka en och en halv mil utanför Eskilstuna ligger ISP Prod AB, ett företag som arbetar med tillverkning av fallskydd till brunnar som innebär en större säkerhet för barn och djur.
Birgitta Frosteby sköter företaget på heltid. Idén föddes 1993. Hennes make Bengt arbetar med plaströr och brunnar så själva idén var inte långt borta, och när de fick sitt andra barn började de tänka allt mer på barns säkerhet. Eftersom de bor på landet där det finns många osäkrade brunnar var det ett naturligt steg att ta. Den 1 augusti 1994 släpptes deras produkt på marknaden för första gången och de fick patent på den. De visste inte då att det samtidigt hade skrivits en ny ordningslag som föreskrev att brunnar måste ha ett fallskydd eller någon form av låsanordning monterat. Detta gäller inte minst brunnar på platser där barn normalt vistas, exempelvis vid daghem, skolor, lekparker och bostadsområden.
– Det passade ju som handen i handsken, säger Birgitta. Ibland faller allt på plats av sig självt. Nu var det bara att tillverka för fullt.

Från början höll de till i en stor lokal i Eskilstuna, men mellan 1997 och 1998 flyttade de verksamheten till hemmaplan. De har nu en inredd lokal just för detta ändamål där tillverkningen sköts av en anställd och Birgitta ser till att beställningarna kommer i väg. Deras största kunder är kommunen samt olika fastighetsbolag och grossister, och Birgitta och Bengt ser hela tiden till att ge hög kvalitet och bra service för att kunna erbjuda en produkt som håller vad som krävs för att uppnå säkerheten. Birgitta menar att det är en fördel att ha en verksamhet i liten skala – eftersom de arbetar hemifrån har de inga dyra omkostnader och kan oftast leverera väldigt snabbt utan mellanhänder. Allt sker på plats, direkt från ordermottagning till tillverkning, packning och slutligen leverans till kunden.

ISP Prods fallskydd är typgodkända av SITAC (Swedish institute for Technical Approval in Construction) och belastningsprovade av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Cirka 150 000 brunnar tillkommer varje år, och dessutom finns en hel del gamla brunnar ute i markerna där locken ligger lösa och ingen säkerhet finns som behöver ses över och servas. Birgitta berättar till exempel att på vintern när det plogas så är det väldigt lätt att plogbilen ruckar på locket, vilket innebär en stor fara för barnen i trakten.
Fallskydden går snabbt och enkelt att montera i en befintlig brunn, och Birgitta har modeller för alla typer av brunnar – såväl betongbrunnar som släta och korrugerade plastbrunnar i dimensioner från 200 till 1200 millimeter. Vid exempelvis slamsugning eller videoinspektion är det enkelt att endast vika upp en del av skyddet så att man inte behöver demontera någonting. Fallskydden är tillverkade i syrafast rostfritt stål och har därmed en mycket lång hållbarhet. De har även tagit hänsyn till miljön och produkten är klassad till miljöklass fyra. Det krävs ingen speciell montör för att installera fallskyddet, det är enkelt och bekvämt och håller en låg kostnad. Enkla monteringsanvisningar följer med.
– Att ha fallskydd är en självklarhet, säger Birgitta. Varje år sker det allvarliga olyckor där barn har trillat i en oskyddad brunn, och utgången kan bli förödande med psykiska och fysiska skador och rentav dödsfall.
Birgitta uppmanar alla även privat personer som har en brunn på sin tomt att se över den, och om så behövs montera ett fallskydd.ISP Prod AB

Bransch:
Bevakning / Företag/tjänster / Golvläggare / Pumpar / Säkerhet / VVS-Grossist

Telefon: 016 96271
Fax: 016 96271


Email:
birgitta@isp-prod.com

Hemsida:
www.isp-prod.com

Adress:
ISP Prod AB
Sandviksvägen 39
63505 Eskilstuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN